NL _ FR

Bedrijven

Recyclage

Op onze site verwerken wij vandaag 97% van de aanvoer, het overige materiaal moet nog naar een stortplaats of verbrandingsoven.

Puinafval van afbraak- of bouwwerven
Ijzer, papier en plastiek worden door een magneet uitgehaald of windzifter uitgeblazen en de zwaardere fracties die niet tot het steenpuin behoren manueel verwijderd
Het overgebleven materiaal wordt gebroken en gezeefd volgens verschillende kalibers. Hierdoor ontstaat een nieuwe secundaire grondstof: het gebroken mengpuin.

Het betonafval wordt gebroken en eventueel van het ijzer ontdaan. Na het uitzeven in verschillende kalibers verkrijgen we de nieuwe materie: gebroken betonpuin.
Het gebroken meng- en betonpuin vindt een nieuwe toepassing als fundering in de bouwsector of in de wegenbouw.
Een deel van onze productie wordt hergebruikt in onze stabielcentrale op onze site Lavano in Moeskroen.

Voor de recyclage van het groenafval verwijzen we naar onze rubriek compostering.

Het houtafval zoals ramen, deuren, paletten, wordt eveneens verhakseld en van het ijzer ontdaan. Het gebroken materiaal krijgt bij de producent van spaanderplaten nog een verdere verwerking en komt dan vervolgens in het productieproces. Ook de elektriciteitscentrale maakt van dit materiaal gebruik voor de productie van groene stroom.

BENOR kwaliteitslabel
Onze eindproducten beschikken over een BENOR-label en worden onderworpen aan een milieuhygiënische controle.

Onze puingranulaten worden in ons eigen labo getest op druksterkte en granulometrie, milieuhygienische analyse gebeurt door een erkend extern laboratorium.