NL _ FR

Bedrijven

Compostering

De compostering van het groenafval vormt een belangrijke schakel binnen de Lavaertgroup.  
Zowel op de sites Lavatra en Lavano is er dagelijks aanvoer van groenafval afkomstig van de containerparken en de tuinier uit de regio.
Er wordt periodiek verhakseld en in hopen gelegd, afhankelijk van de weersomstandigheden en met het oog de hinder naar de buren toe te minimaliseren.  

Voor alle info hieromtrent kan u terecht bij Vlaco (www.vlaco.be).
Naast de compostering kent de markt van de biomassa hier het laatste jaar een enorme groei.