NL _ FR

Bedrijven

Afbraak- en grondwerken

"Afbreken is eigenlijk omgekeerd bouwen"

Afbraakwerk is specialistenwerk.  Lavagro heeft zich, dankzij een uitgebreid wagen- en machinepark, toegelegd op allerlei sloopwerk.

Wij doen afbraakwerken voor zowel particuliere als industriële opdrachtgevers. Huizen, fabrieken, staal- en betonconstructies, ...

Vanuit milieuoogpunt wordt vóór aanvang van een project gekeken naar het toekomstige hergebruik van de vrijkomende materialen.  Op onze recyclagesites Lavatra en Lavano wordt het bouw- en slooppuin gescheiden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen. Zo bekomt men hoogwaardige grondstoffen geschikt voor hergebruik.

Regelmatig worden interne opleidingen gegeven in verband met asbestverwijdering, machinebediening, …

Voor alle soorten grondwerken is Lavagro uw partner.  Of het nu gaat om het uitgravingen voor een  nieuwbouw, het nivelleren van terreinen, het aanleggen en onderhoud van sportterreinen of opritten, ...  bij ons doet u steeds beroep op vakmensen.
Bij grondwerken komt grond vrij of dient er grond, zand of andere bodemmaterialen te worden aangevoerd. Een gedegen kennis van de milieuwetgeving speelt hier een belangrijke rol.

Lavagro beschikt over het vereiste materieel om grond te verzetten: wielladers, mobiele kranen, rupskranen en een uitgebreide vloot vrachtwagens.  Daarnaast staat het juiste assortiment klein materieel zoals laserapparatuur enz.