NL _ FR

Bedrijven

Lavatra

In 1982 werd de oude steenbakkerij in Lauwe aangekocht. De firma Lavatra werd er opgericht en staat in voor de uitbating van een klasse III stort.  De overheid stimuleerde ons al vlug om ons toe te spitsen op het recycleren van afval door systematisch de milieuheffing op stortafval te verhogen.  Midden de jaren tachtig werd een eerste opstelling van onze recyclagelijn in dienst genomen.  Vanaf de jaren negentig kunnen aannemers uit de regio hier komen aanleveren.  Vandaag is de tweede versie van de recyclagelijn in gebruik.  Naast de recyclage van bouw-en sloopafval composteert Lavatra ook groenafval. Het groenafval komt hoofdzakelijk van de containerparken en de tuinier uit de regio.

Het is niet altijd economisch rendabel om het afval naar de site te brengen.  Lavatra investeert daarom ook in een volledig mobiel machinepark.  Op die manier verwerken we grote hoeveelheden houtafval, groenafval en puin op de verschillende werven ter plaatse.

Op onze site verwerken wij vandaag 97% van de aanvoer, het overige materiaal moet nog naar een stortplaats of verbrandingsoven.

 

Lavatra nv
Aalbeeksesteenweg 25
8930 Lauwe

T 056 42 13 18
F 056 41 52 56

info@lavaertgroup.com